Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela wspomagającego – oligofrenopedagoga, który  będzie sprawował opiekę nad  dzieckiem  autystycznym na pierwszym etapie edukacji szkolnej.

Do jego głównych zadań należeć będzie:

– pomaganie dziecku w osiągnięciu samodzielności.

– sprawowanie opieki nad dzieckiem

– dostosowanie zajęć terapeutycznych i ćwiczeń dydaktycznych do potrzeb dziecka z autyzmem.

Mile widziane jest wykształcenie – edukacja wczesnoszkolna.

Okres zatrudnienia rok szkolny 2019/2020 z możliwością przedłużenia.

Specjalista powinien posiadać wiedzę z zakresu psychologii i funkcjonowania ludzkiego organizmu. W pracy z osobami niepełnosprawnymi niezbędna jest empatia, odpowiedzialność oraz cierpliwość. Istotne są również zdolności komunikacyjne.

Oferty pracy proszę składać w sekretariacie szkoły do 22 sierpnia 2019r.