Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 W  KOŻUCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Stanowisko:  nauczyciel języka angielskiego

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie

Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MEN według awansu zawodowego i stażu pracy.

Okres zatrudnienia: od 01 grudnia 2020r. do 25 czerwca 2021r. z możliwością przedłużenia

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: cały etat lub mniej (godziny do uzgodnienia z pracodawcą)

Osoba powinna posiadać kwalifikacje  zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła :

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się:

 1. a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, lub

4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego lub

5) studia pierwszego stopnia:

 1. a) na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

6) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:

 1. a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, lub

7) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:

 1. a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia I lub II, lub

8) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia I lub II.

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych oraz konstruktywnych relacji z dziećmi,
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • obowiązkowość, rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z Klauzulą informacyjną.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/kwalifikacje także pedagogiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów pilny – do 27.11.2020r.
 2. Oferty należy składać w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie (sekretariat).
 3. Osoba do kontaktu – Dyrektor Szkoły
 4. Telefon –  68 355-33-20.
Katarzyny Gaczyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kożuchowie