OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KONSERWATORA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie ogłasza nabór na stanowisko KONSERWATORA.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub posiadanie zainteresowań pielęgnacją zieleni, jak również związanych ze sprawami  technicznymi  i remontowo-budowlanymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 • mile widziane dodatkowe uprawnienia, np.: elektryczne…,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i punktualność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie prac naprawczo –remontowych na terenie szkoły i w budynku szkoły,
  2. dbanie o stan techniczny sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),
  3. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawą funkcjonalności i estetyki terenu zielonego,
  4. współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
  5. wykonywanie innych różnych prac zleconych przez przełożonego.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do pracy
  2. Curriculum Vitae

Dokumenty składać należy w sekretariacie szkoły do 31.03.2021 r.

Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością zatrudnienia w późniejszym okresie na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie 2 800zł + dodatek stażowy.

W razie pytań proszę o kontakt z Dyrektorem szkoły nr tel. 68 355 33 20