Ogłoszenie dot. zdalnego nauczania

Drodzy Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

Zgodnie z § 11a. 1 rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz po konsultacji i zatwierdzeniu przez  organy szkoły: Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców i Ogólnoszkolną Radą Uczniowską; wprowadzam do użytku szkolnego Sposób monitorowania postępów uczniów w okresie zdalnego nauczania. Treść znajduje się w załączniku.

Dyrektor Katarzyna Gaczyńska