Ogłoszenie

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły, pozytywnie zaopiniowaną przez radę rodziców i radę pedagogiczną we wrześniu 2018 roku – dni 29 i 30 kwietnia 2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Świetlica zapewnia opiekę w godzinach swojej pracy, to jest 6.30-15.30.
2 maja 2019 jest dniem wolnym od zajęć szkolnych w zamian za udział w obchodach Dni Kożuchowa 25 maja 2019.