Ogłoszenie

W dniu 17 listopada zajęcia lekcyjne odbędą się według planu.

Katarzyna Gaczyńska

Dyrektor Szkoły.