ODWIEDZINY U STRAŻAKÓW

26 maja uczniowie klasy Ia i IIb udali się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie. Dzięki życzliwości strażaków dzieci obejrzały samochody, sprzęt strażacki, zwiedziły budynek straży oraz mogły wejść na wieżę. Przymierzały mundur, hełm strażacki, spróbowały potrzymać wąż strażacki. W formie pogadanki uczniowie zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. Strażacy zaprezentowali także dzieciom próbny alarm. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do szkoły. A oto wspomnienia….

                            I. Hajder ,M. Świtalska