NOWOŚCI W BIBLIOTECE

            W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do biblioteki szkolnej w bieżącym roku zakupiono 363 tytuły książkowe, co dało ponad 900 książek. Nowości zostały zarejestrowane i udostępnione czytelnikom pod koniec 2016 roku. Z myślą o uczniach słabowidzących zakupiono także lektury na audiobookach. Nauczyciele bibliotekarze prowadzili szereg lekcji bibliotecznych podczas których prezentowali uczniom nowości. Kramik z książkami wystawiony podczas zebrania miał na celu zaprezentowanie nowości rodzicom i opiekunom uczniów. Oprócz tego rodzice otrzymali listy o bibliotekarzy zachęcające do czytania dzieciom oraz informujący o zaletach czytania. Ogłoszono również konkurs plastyczny na plakat  promujący czytelnictwo. Na gazetkach szkolnych wyeksponowano prace uczniów przedstawiających bohaterów nowych książek, a także hasła zachęcające do czytania. Efektem podjętych działań jest wzrost wypożyczeń książek i odwiedzin uczniów w bibliotece. Zaglądają tutaj nie tylko uczniowie, ale także inni członkowie rodziny, którzy zapoznawali się z nowościami.