Nocowanie w szkole

Na przełomie maja i czerwca b.r. klasy 3a i 3b miały „Nocowanie w szkole”. Poprzedziło je przygotowanie kolacji oraz zabawy na boisku. Przeciąganie liny, mecz piłki nożnej i wyścigi rzędów – odbyły się na Orliku pod czujnym okiem pana Jacka Sławińskiego. Odbyły się podchody w związku z innowacją czytelniczo-biblioteczną „Ale sztos – czytam!”. Uczniowie podzieleni na grupy szukali zadań ukrytych w szkole i wspólnie je rozwiązywali.

Nie mogło również zabraknąć „Nocnego kina”- filmu dla dzieci „Paddington”.

W późnych porach nocnych Morfeusz ogarnął wszystkich.

Monika Szczepańska, Barbara Zegzuła