Niedawno także byliśmy przedszkolakami

17 października uczniowie z klasy 1b gościli u siebie dzieci z Państwowego Przedszkola nr 1 w Kożuchowie.  Wizyta rozpoczęła się od krótkiego spotkania w klasie, po czym wszyscy przeszli do sali gimnastycznej. Tam każdy pierwszak dostał pod opiekę młodszego kolegę lub koleżankę. Po części zapoznawczej rozpoczęły się zabawy ruchowe i pląsy. Były biegi w parach, slalom z zamkniętymi oczami,  przechodzenie pod mostem, ćwiczenia z piłkami itp. Pierwszoklasiści wzorowo czuwali nad bezpieczeństwem przedszkolaków i wszyscy wesoło się bawili.

Na zakończenie goście otrzymali zakładki do książek, a pierwszaki zostały obdarowane cukierkami. To było miłe spotkanie integracyjne dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Monika Szczepańska