Nauka może być zabawą

Uczniowie klas 3 z SP nr 2 w dniach 11-16 kwietnia uczestniczyli w turnusie edukacyjnym tzw. „Zielonej Szkole” we Wroniawach. Program pobytu był bardzo napięty i wypełniony różnymi atrakcyjnymi zajęciami, spacerami i zabawami. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Podczas pobytu wszyscy brali udział  w zajęciach dotyczących zdrowia i zachowań ekologicznych np. w  podchodach przyrodniczych. Dużą popularnością cieszył się  był blok imprez sportowo – rekreacyjnych czyli  podchody ortograficzne, karaoke, pokazy talentów, wieczorne dyskoteki, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, mini maraton. Dbając o swoje zdrowie chętnie toczyli potyczki w rozgrywkach sportowych: piłka nożna, ringo, dwa ognie, zdobywali kartę sportowca. Odbyła się również wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Skansenu Budownictwa Ludowego oraz Muzeum Parowozów w Wolsztynie. Pobyt na zielonej szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Każdy uczeń miał szansę pokazania się z jak najlepszej stronie, gdyż zadania, które przed nim stawiali nauczyciele, były dostosowane do jego  możliwości.  Dzieci, które wyjechały na „Zieloną Szkołę” uczyły się samodzielności, samokontroli i samooceny. W trakcie trwania zajęć poznawały słabe i mocne strony swojej działalności. Czas minął bardzo szybko i choć niektórzy nie raz uronili łzę z tęsknoty za rodzicami, ciężko było nam wyjeżdżać i wracać do Kożuchowa.

                                                                                                      Irena Hajder