Kadra

 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Uprawnienia do nauczanych przedmiotów
1 ADAM MARCELA język angielski, język niemiecki, język hiszpański
2 ANTCZAK IZABELLA biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
3 BADOWSKA ZUZANNA religia
4 BERGER JOANNA wychowawca świetlicy, język polski, pedagogika terapeutyczna
5 BOŻEK MAREK religia
6 BURDZIŃSKA PATRYCJA psycholog szkolny
7 CHARĘZA MARTA matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika
8 CHMIEL BARBARA przyroda, bibliotekarz, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
9 CZERWIŃSKI MATEUSZ historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
10 DUDA MARIOLA logopedia
11 DUKOWSKA ILONA nauczyciel wspomagający, pedagog
12 GACZYŃSKA ANNA język niemiecki
13 GACZYŃSKA KATARZYNA dyrektor szkoły, historia, etyka, geografia, bibliotekarz, wiedza o społeczeństwie
14 GIERSZEWSKA MAŁGORZATA język polski, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
15 HAJDER IRENA logopedia, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika terapeutyczna, instruktor szachowy kl. 1-3
16 JACKÓW-DĄBROWSKA AGNIESZKA logopedia
17 KORPAN RENATA edukacja wczesnoszkolna, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, instruktor szachowy kl. 1-3
18 KRZYŻANOWSKI TADEUSZ przyroda, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, pedagogika specjalna
19 KUBÓW KRYSTYNA historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
20 ŁOZYNIAK MAGDALENA pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika terapeutyczna
21 ŁYKO DOROTA plastyka, wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
22 MĄKOL AGNIESZKA język angielski
23 MIERZWIŃSKA KATARZYNA matematyka
24 MIODUSZEWSKA MARTA matematyka, fizyka, technika, informatyka, oligofrenopedagogika
25 MIŚKIEWICZ-BĘBEN JOANNA wychowawca świetlicy
26 MOLENDA JUSTYNA język angielski, język niemiecki
27 OGRODNIK MAŁGORZATA pedagog szkolny, język polski, wychowanie do  życia w rodzinie
28 SOBOLEWSKA BOŻENA wicedyrektor szkoły, plastyka, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
29 SULIKOWSKA JOLANTA język polski, edukacja wczesnoszkolna
30 SZCZEPAŃSKA AGNIESZKA język angielski
31 SZCZEPAŃSKA MONIKA edukacja wczesnoszkolna, pedagogika terapeutyczna
32 SZOT MICHAŁ religia
33 ŚWITALSKA MONIKA edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wychowawca świetlicy
34 TYMCZAK ANNA język polski, język angielski
35 WCZELIK JOANNA wychowawca świetlicy, język polski, edukacja wczesnoszkolna
36 ZEGZUŁA BARBARA edukacja wczesnoszkolna, terapia zajęciowa, rewalidacja, tyflopedagogika
37 ŻAK RYSZARD wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna