Nauczyciele realizują projekt „Jestem Cybergeniuszem”

W ramach projektu „Jestem Cybergeniuszem” 10 nauczycieli ze Szkoły podstawowej nr 2 w Kożuchowie doskonaliło swoje kompetencje komputerowe. W trakcie sobotnich spotkań przeprowadzono 24 godziny zajęć z zakresu informatyki.