Nasze stypendystki :)

Niezwykle miło nam poinformować, że uczennice klasy 8 b Marta Bowtrukiewicz i Julia Lewandowska otrzymały stypendia w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski programu stypendialnego ,,Lubuskie Talenty”.

Dziewczęta,  jako beneficjentki programu będą mogły otrzymane dofinansowanie przeznaczyć na cele edukacyjne, poprzez zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie swojego warsztatu pracy czy zajęcia dodatkowe. Naszej szkole i nauczycielom  przypadnie przyjemność opiekować się  uczennicami podczas realizacji Indywidualnych Programów Rozwoju Edukacyjnego z języków obcych, matematyki i geografii.

Mamy nadzieję, że wsparcie min. poprzez działania w ramach Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Zdolności Uczniów ,,Orzeł”, pomogą uczennicom osiągnąć zamierzone cele.

Gratulujemy !!!