Najlepsze „ZUCHY”

Uczniowie z klasy 1b odebrali dyplomy i nagrody za udział w ogólnopolskim konkursie Zuch organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zintegrowanego sprawdzianu zawierającego treści z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.  Test składał się z 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania zawierały jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Z testem zmagało się 12 uczniów,  wszyscy doskonale się spisali i osiągnęli wyniki powyżej średniej krajowej. Maksymalną liczbę punktów tj.  210 uzyskał Cezary Saja, otrzymał grawerowany dyplom laureata i nagrodę książkową. Laureatami zostali także: Laura Karaszewska, Michał Nawrot i Jakub Korbik.

Gratulujemy sukcesów!

Monika Szczepańska