,,Mistrzyni Sztuki Żywego Słowa’’

29.03.2019r. w Żaganiu po raz kolejny w szranki stanęli recytatorzy – zwycięzcy  etapów rejonowych

Konkursów Recytatorskich PRO ARTE.

            Naszą Szkołę i powiat nowosolski reprezentowała uczennica klasy VIIIB – Julita Łyko.

            Przedstawiła fragment prozy D. Terakowskiej – ,,Tam, gdzie spadają anioły”.

Julita wykazała się niezwykłą wrażliwością, ciepłem, zrozumieniem zjawisk społecznych.

A także znakomitym przygotowaniem technicznym.

Czekamy na następne sukcesy Julity.

Dorota Łyko