MISTRZOSTWACH SZKOŁY klas II i III

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie na początku maja 2017r w klasach drugich i trzecich odbyły się klasowe rozgrywki szachowe przeprowadzone przez Irenę Hajder, Marzenę Kazubską i Renatę Korpan. Spośród uczniów wyłoniono 26 reprezentantów, którzy wzięli udział w MISTRZOSTWACH SZKOŁY klas II i III. Odbyły się one 18.05.2017r w kożuchowskim klubie szachowym „ ODRODZENIE”, a nad przebiegiem, realizacją i wyłonieniem zwycięzców czuwał prezes Grzegorz Murawski.

Wyłoniono trzech zwycięzców :

I   miejsce- Emil Malczyk   kl. III a

II   miejsce-Ignacy Jagasek kl. III a

III miejsce-Patryk Prządka  kl. III b

Wyróżnienia otrzymały:

Aleksandra Pokorska    kl. III b

Martyna Raczykowska  kl. III a

29 maja 2017r w naszej szkole na apelu klas edukacji wczesnoszkolnej uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

                                                                                     Marzena Kazubska