Międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY

Po raz dwudziesty siódmy w regionie zielonogórskim, 21 marca 2019 r., odbył się międzynarodowy konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, popularyzacja matematyki oraz przyczynia się do przełamania do niej niechęci. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 również wzięli w nim udział. Walkę z matematyką podjęło 47 uczniów naszej szkoły. Dzieci od klasy drugiej do ósmej podjęły się rozwiązania nietypowych zadań. Dzień konkursu – “Dzień Kangura” w połączeniu z dniem wiosny stał się już w  naszej szkole swoistym świętem kilku przedmiotów: matematyki, techniki i przyrody.

Nauczycielki matematyki