Matematyka do boju!

Zostało 5 tygodni do egzaminu klas 8! Dużymi krokami zbliżamy się do końca  powtórzeniowej matematyki.

WIELKIE MATEMATYCZNE RUSZENIE wciąż trwa.

Kąty.

  1. Nazwy, miary kątów: ostry, prosty, rozwarty, wklęsły, półpełny i pełny.
  2. Kąty między dwiema prostymi: przyległe i wierzchołkowe.
  3. Kąty między trzema prostymi: naprzemianległe i odpowiadające.
  4. Suma kątów wewnętrznych w trójkątach.
  5. Suma kątów wewnętrznych w czworokątach.
  6. Suma kątów wewnętrznych w wielokątach foremnych (trójkąt równoboczny, kwadrat, sześciokąt foremny …).