Matematyka do boju!

Zostało 8 tygodni do egzaminu klas 8! W tym tygodniu kolejna szczypta  powtórzeniowej matematyki.

WIELKIE MATEMATYCZNE RUSZENIE trwa..

Wyrażenia algebraiczne.

  1. Co to jest wyrażenie algebraiczne?
  2. Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych.
  3. Obliczanie wartości liczbowe wyrażenia.
  4. Porządkowanie jednomianów.
  5. Suma algebraiczna.
  6. Redukcja wyrazów podobnych.
  7. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
  8. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian.