Matematyka do boju!

Zostało 10 tygodni do egzaminu klas 8! W tym tygodniu kolejna dawka powtórzeniowej matematyki.

WIELKIE MATEMATYCZNE RUSZENIE trwa.

Potęgi i pierwiastki.

  1. Obliczanie potęg i pierwiastków: liczb naturalnych, ułamków zwykłych oraz ułamków dziesiętnych.
  2. Pierwiastki na osi liczbowej.
  3. Iloczyn potęg o takich samych podstawach.
  4. Iloraz potęg o takich samych podstawach.
  5. Potęgowanie potęgi.
  6. Iloczyn potęg o jednakowych wykładnikach.
  7. Iloraz potęg o jednakowych wykładnikach.
  8. Działania na potęgach.