Lubuskie Talenty dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny można ubiegać się o stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego – Lubuskie Talenty dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych .

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku wraz z wymaganymi Załącznikami w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze Wniosków i przekazanym do publicznej informacji na stronie internetowej www.lubuskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze www.bip.lubuskie.pl.

Nabór wniosków potrwa do 10.09.2021 r., a  najważniejsze informacje dotyczące projektu znajdują się pod adresem:

https://lubuskie.pl/cms/134/pliki_do_pobrania_lubuskie_talenty