List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

Na prośbę pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w załączeniu list skierowany do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.

Dyrektor Szkoły