Lekcja o samorządzie terytorialnym – z wizytą u Burmistrza Kożuchowa.

Uczniowie klas szóstych w ramach lekcji historii i społeczeństwa omawiają organy władzy państwowej i samorządowej. W związku z tym w dniu 19 maja bieżącego roku szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie, pod opieką nauczycielki historii Katarzyny Gaczyńskiej wybrali się do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. W ramach wizyty spotkali się
z panem Pawłem Jagaskiem Burmistrzem Kożuchowa, z którym rozmawiali o zakresie jego kompetencji. Mieli możliwość zasiąść w Sali Rady Miejskiej i zapoznać się z zakresem zadań  radnych. Odwiedzili panią Skarbnik, która opowiedziała uczniom co to jest budżet gminny
i skąd gmina pozyskuje środki na swoja działalność. Przyjrzeli się serwerowni pod okiem czujnego pana informatyka. W Wydziale Spraw Obywatelskich panie urzędniczki opowiedziały czym się zajmują i w jakiej sprawie mogą udzielić pomocy. Młodzi mieszkańcy zostali zapoznani także z procedurami wydawania dowodów osobistych. Na koniec wizyta
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kożuchowie, gdzie przywitała nas pani Naczelnik. Przewodnikiem był pan Wiceburmistrz Andrzej Strzymiński.