Kurs języka hiszpańskiego rozpoczęty

Od października 2018 roku uczniowie klas piątych uczęszczają na zajęcia z języka hiszpańskiego. Lekcje prowadzone są w ramach wolontariatu przez panią Marcelę Adam. Uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w klasie szóstej. Dwuletni kurs pozwoli im zapoznać się z kulturą krajów hispanojęzycznych i nauczyć się podstaw tego języka. Serdeczna atmosfera sprzyja uczeniu się. Dzieci chętnie pracują, śpiewają i grają. Nauka przebiega efektywniej ze względu na małą liczebność grupy.

Marcela Adam