KONKURS

14 marca 2020 roku został ogłoszony międzynarodowym Dniem Matematyki w związku z tym nauczyciele matematyki proponują konkurs

Zabaw się w zegarmistrza. Zbuduj matematyczny zegarek na ścianę. Technika dowolna: może być malowany farbami, kredkami, wyklejany… Tarcza może mieć różne kształty geometryczne, mogą być na niej zamiast typowych oznaczeń godzin: działania matematyczne, liczby.

Postaraj się! Oceniane będzie Twoje zaangażowanie, fantazja twórcza oraz estetyka pracy!

Prace należy przynosić do nauczycieli matematyki: p. Marty Mioduszewskiej, p. Marty Charęzy, p. Katarzyny Mierzwińskiej lub do Sali 36.

Prace zbierane będą do dnia 12 marca, 14 marca zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

Cele konkursu:

  1.  Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
  2.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
  3. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
  4. Pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,
  5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji,
  6. Propagowanie rodzinnych form spędzania czasu wolnego.

Zegary oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:

Grupa kl. I-IV

Grupa kl. V-VIII

 

Termin i miejsce składania prac:

do 12 marca 2020 r.; sala nr 36

 

Kryteria szczegółowe:

– dowolna forma plastyczna,

– każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę,

– pracę proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora w widocznym miejscu

 

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematem,

– pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

– estetykę i technikę wykonania pracy.

 

Postanowienia ogólne:

– troje uczestników konkursu w każdej kategorii za zajęcie najwyższych miejsc otrzyma dyplomy oraz pochwałę z zachowania

– prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej,

– w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.

 

Nauczyciele matematyki