Komunikat

Drodzy Rodzice.
Zebrania z rodzicami odbędą się w dniu dzisiejszym, tj.: 19.09.2016
dla klas 1-3 o godzinie 16.30
dla klas 4-6 o godzinie 17.30.
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w sali nr 22 o godzinie 18.30.

Mundurki będzie można zamówić w godzinach 16.00-18.00 w świetlicy szkolnej.
Dyrektor Katarzyna Gaczyńska.