“Kle, kle boćku…”

Bocian jest dla Polaków szczególnym ptakiem. Stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu, dlatego też 31 maja uczniowie klas 1-3 po raz kolejny włączyli się w obchody Dnia Bociana Białego w Polsce. W tym dniu uczestniczyli w zabawach, które miały poszerzyć ich wiedzę na temat zwyczajów i życia bocianów, rozwijać zainteresowania przyrodnicze, doskonalić sprawność fizyczną  i integrować poprzez zabawę wszystkich uczniów. Klekot, śpiew i śmiech słychać było dookoła szkoły. Następny “sejmik” naszych szkolnych bocianów już za rok.

Irena Hajder, Monika Szczepańska