Języki obce

Na podstawie  art. 154 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w związku z art. 204 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie informuje, że od 1 września 2017 r.  w klasach od pierwszej do siódmej wiodącym językiem obcym nauczanym w szkole będzie język angielski, a drugim językiem nauczania w klasie siódmej będzie język niemiecki.