Języki martwe, wymierające i język polski.

Ludzie od dawnych czasów próbowali się ze sobą porozumiewać. Aby nawiązać kontakt z drugim człowiekiem nauczyliśmy się mówić, pisać i czytać.  Te umiejętności rozwijają uczniowie klasy 3b na swoich zajęciach dydaktycznych.

Podczas spotkania z polonistką, panią Joanną Berger uczniowie klasy 3b dowiedzieli się, że ludzie na Ziemi mówią ponad siedmioma tysiącami języków.  Niektóre stały się popularniejsze i wyparły inne. Powszedni dawno temu język łaciński przetrwał tylko w terminach medycznych i przyrodniczych.

Dzieci zaciekawiła historia języka polskiego, jego przynależność do języków zachodniosłowiańskich.  Okazało się,  że w Polsce obowiązują dwa języki urzędowe: polski i kaszubski.  Wiele radości wywołały zaprezentowane przez panią Joannę wyrazy pochodzące z różnych dialektów.

Oto przykład zdania zrozumiałego dla Ślązaka: “W antryju na byfyju stoi szolka tyju”, w spolszczeniu znaczy: “W przedpokoju na kredensie stoi szklanka herbaty”.

Monika Szczepańska