INTERNET I JEGO ZAGROŻENIA – WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

Od początku lutego br. tematem przewodnim podczas zajęć profilaktycznych był Internet , jego zagrożenia oraz dbanie o bezpieczeństwo w nim.

Tematykę rozpoczęliśmy i zakończyliśmy warsztatami profilaktycznymi  w klasach V-VIII, prowadzonymi przez specjalistów z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Podczas 90 minutowych spotkań w każdej klasie poruszono min. tematy dotyczące: uzależnień od Internetu i komputera, magii  gier komputerowych  oraz wpływu emocji przenoszonych z gier na zachowanie uczniów.

Praca warsztatowa uczniów obfitowała w wiele wniosków nt. unikania tychże zagrożeń.

Mamy nadzieję, że refleksja ta posłuży bezpieczeństwu naszych podopiecznych.