Inauguracja roku 2021/2022

Pierwszym dzwonkiem powitaliśmy brać uczniowską …

W inauguracji roku szkolnego 2021/22 uczestniczyli goście: pani Aleksandra Stanisławska – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia , Pani Sylwia Laubsch – przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły oraz nauczyciele i rodzice.

Życzymy wszystkim wielu sukcesów!