II etap rekrutacji – złożenie oświadczenia woli

Drodzy Rodzice,

zakończył się I etap rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia. Oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej:

52_Oswiadczenie_woli

Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły do 26 marca 2021r.

Sekretariat czynny:

Środa w godzinach: 7:00-16:00

Wtorek, czwartek, piątek: 7:00-15:00