Góra grosza w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia odbyła się w naszej szkole wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” pod opieką pani Doroty Łyko. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem (jak co roku) jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Akcja prowadzona jest metodą zbiórki groszy w poszczególnych klasach i rywalizacją, która z klas zbierze najwięcej monet. Po zakończeniu przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych na przestrzeni tych dwóch tygodni do skarbonki. Uczniowie klas I-VIII zebrali łącznie sumę 1003,20 zł jest to kwota, którą możemy się pochwalić. Zebrane środki zostały w marcu zapakowane do 11 kartonów o wadze łącznej 109 kg, przekazane na Pocztę Polską i przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Dorota Łyko