Ferie w bibliotece

OGŁOSZENIE

W okresie ferii zimowych
biblioteka szkolna czynna jest
we wtorki

w godz. od 10.00 do 12.00