Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu

Piątek 12 lutego 2021r. kończy zmagania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z działaniami profilaktycznymi związanymi z Europejskim Dniem Bezpiecznego Internetu, który obchodziliśmy 9 lutego. Nauczycielki Informatyki zorganizowały konkurs dla uczniów klas IV – VIII. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych:
Grupa kl. IV, V LOGO bezpiecznego Internetu,
Grupa kl. VI – Plakat na temat bezpieczeństwa w Internecie,
Grupa kl. VII, VIII – Komiks związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Konkurs miał na celu: popularyzację bezpieczeństwa w Internecie wśród uczniów; rozwijanie umiejętnego korzystania z Internetu; kształtowanie umiejętności logicznego myślenia; pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości; zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji; propagowanie rodzinnych form spędzania czasu wolnego .Nagrodą w konkursie była ocena celująca z Informatyki, oraz pochwała z zachowania. Klasy VII – VIII, wystraszyły się konkurencji z klasami młodszymi i nie podjęły się wykonania zadania.

Komisja w składzie:
Marta Charęza,
Marta Mioduszewska,
Katarzyna Mierzwińska,
Magdalena Łozyniak
przyznała uczniom następujące miejsca:

W grupie klas VII – VIII
1 miejsce: Kacper Batko – kl. 8a

W grupie klas VI
1 miejsce: Szymon Gutowski – kl. 6c
2 miejsce: Franek Kicyła – kl. 6c

W grupie klas IV – V
1 miejsce: Anna Zwolska – kl. 4a
2 miejsce: Kinga Kortz – kl. 4b
3 miejsce: Jagoda Lentz – kl. 4b

Pozostali uczniowie otrzymają wyróżnienia – pochwałę z zachowania.