Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na przekazywanie informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

Aby dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie dokument elektroniczny należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem epuap.gov.pl.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownik platformy ePUAP może przesłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: – ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Adres skrytki: /SP2Kozuchow/SkrytkaESP