DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH

W ostatnich latach mamy do czynienia z intensywną medialną promocją amerykańskiego Halloween, przy jednoczesnym spychaniu na margines pamięci                o rodzimej kulturze i tradycjach. Koniec października to czas, gdy czynimy ostatnie przygotowania do  uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego – świąt              od wieków obchodzonych w Polsce  w nastroju skupienia, refleksji, pamięci o tych, którzy odeszli  do wieczności.

           30 -go  października obchodziliśmy  w  naszej Szkole  Dzień Pamięci o Zmarłych.  Z tej okazji  został przedstawiony  program artystyczny. Słowo wstępne wygłosił ksiądz Daniel Piejko, a program przygotowany przez panią Zuzannę Badowską prowadzili członkowie Samorządu Szkolnego – Julita Łyko i Bartosz Działkowski. Apel miał, atrakcyjną dla młodych odbiorców , multimedialną formę przekazu. Towarzyszyła             mu refleksja  o przemijaniu, wykorzystaniu czasu, który jest nam dany, niebezpieczeństwie zmarnowania upływających chwil. Społeczność szkolna wysłuchała wspomnień pani Małgorzaty Ogrodnik i pani Bożeny Heluszki o  nieżyjących już nauczycielkach naszej szkoły. Były to panie :  Wanda Muchewicz, Danuta Tur, Ewa Charęza.   Na zakończenie uczennice   Iga Raczykowska  i  Matylda Wijatkowska ,  przy akompaniamencie gitarowym w wykonaniu księdza Daniela pięknie zaśpiewały nastrojową balladę Bułata Okudżawy „Modlitwa”.

     Obejrzany przez uczniów i nauczycieli  program artystyczny  stał się inspiracją            do cennych przemyśleń,  a poruszane tutaj tematy były kontynuowane w rozmowach         z wychowawcami w klasach.   Podejmując w szkole  podobne  działania  pomagamy naszym podopiecznym  doświadczyć  wartości, które kształtują  ich wrażliwość i uczą właściwego postrzegania świata.

Zuzanna Badowska

IMG_2301

 

 

 

Dzień Pamięci

DZIEŃ PAMIĘCI 30 X 2015

Kliknij aby zobaczyć prezentację