Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę .

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 5 lutego.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie wzięła aktywny udział w tegorocznych obchodach DBI, zgłaszając podjęte inicjatywy do programu ogólnopolskiego.

Zainicjowano i zorganizowano kilka działań propagujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W tym celu zorganizowano :

– pogadankę profilaktyczną  dla uczniów klas VI  – VIII,  prowadzący st. asp. Rafał Bartoszewicz

– zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały multimedialne nt. bezpieczeństwa w Internecie

– konkursy plastyczne dla zespołów klasowych , pn.:

  • ,, Właściwe i niewłaściwe zachowania w sieci”
  • ,, Kanon bezpiecznych zachowań i poruszania  się w rzeczywistości wirtualnej”
  • ,, Katalog bezpiecznych, wartościowych aplikacji i programów edukacyjnych”

– udostępniono  na stronie szkoły informacje dla rodziców i uczniów pn.,, ,,Bezpieczny Internet, czyli jaki?” oraz materiały dla  nauczycieli w oparciu o materiały edukacyjne i promocyjne , autorstwa ogólnopolskich organizatorów

– przygotowano  w szkole gazetkę propagującą bezpieczeństwo w Internecie.

Wszystkie działania poprzedzone były warsztatami profilaktycznymi dla uczniów prowadzonymi przez specjalistów z zewnątrz w dniach 31.01 – 01.02.2019r , oraz kontynuowane będą na tychże spotkaniach z uczniami w dniach 26.02-27.02.br.

Prace plastyczne uczniów z w/w konkursów zostały zaprezentowane w szkole. Zdaniem komisji konkursowej charakteryzowały się różnorodnością artystyczną ( w tym różnorodnością form plastycznych) i zrozumieniem tematu. Wybór był więc trudnym zadaniem.
Ostatecznie Jury, wyróżniło prace szczególnie  atrakcyjne i czytelne w przekazie dla młodego odbiorcy. Nagrody i dyplomy będą uwieńczeniem aktywności i zaangażowania uczniów , wychowawców i pozostałych nauczycieli.

Całość przedsięwzięcia koordynowali pedagodzy i Dyrekcja Szkoły.

 

Magdalena Łozyniak