Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 8 lutego 2022 r. obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Przez najbliższy tydzień od 7do  11 lutego, w naszej szkole  odbędzie się kilka inicjatyw profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, min.: prezentacje multimedialne, projekcje animacji i pogadanki z uczniami  na lekcjach wychowawczych oraz na przerwie.

Rodzicom proponujemy przesłane poradniki dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w,, sieci” oraz kontaktów pomocowych .

Wobec nauki zdalnej, w tym roku szczególnie podkreślamy konieczność profilaktyki uzależnień od urządzeń cyfrowych i gier komputerowych. Promując alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego,  zapraszamy uczniów do udziału w konkursach pn. ,,Moja cool – planszówka”.

Pedagodzy szkolni