Dzień bez Papierosa

Na przełomie maja i czerwca 2017r. w szkole zorganizowano działania promujące zdrowe funkcjonowanie bez nikotyny powiązane z obchodami międzynarodowego Dnia bez Papierosa. Wychowawcy klas czwartych, piątych i szóstych na godzinach wychowawczych zrealizowali temat „Papierosy? Nie, dziękuję” wg scenariusza zajęć „Szkoły promującej zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Uczniowie poznali zagrożenia, które są skutkiem palenia papierosów. Istotnym elementem
działań profilaktycznych było zachęcanie rodziców do porzucenia nałogu. Dorosłych miały do tego przekonać  plakaty wykonane przez uczniów wszystkich klas począwszy od pierwszej . W szkole pojawił się także plakat składający się z oświadczeń osób dorosłych – rodziców, pracowników, którzy nie palą, a także tych, którzy zadeklarowali, że rzucą palenie.
CHCEMY:
Zapobiegać paleniu papierosów wśród uczniów.
Zwiększać wiedzę dotyczącą  szkodliwości papierosów i dymu tytoniowego.
Uczyć dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
Wzmacniać postawy asertywne związane z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.