Dyrekcja

Katarzyna Gaczyńska – dyrektor Szkoły
przedmiot nauczany – etyka
kontakt: codziennie w godzinach od 8:30 do 14:00

tel. 68 355 33 20

Bożena Sobolewska – wicedyrektor Szkoły
przedmiot nauczany – plastyka
kontakt: codziennie w godzinach od 8:30 do 14:00

tel. 68 355 33 20