Dyrekcja

Katarzyna Gaczyńska – dyrektor Szkoły
Przedmiot nauczany – Historia
Kontakt: codziennie w godzinach od 8.30 do 14.00

Bożena Sobolewska – wicedyrektor Szkoły
Przedmiot nauczany – Wychowanie fizyczne i plastyka
Kontakt: codziennie w godzinach od 8.30 do 14.00