„Dwójka” zakończyła projekt „ Szkolny Klub Sportowy”

Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA w porozumieniu z Lubuską Federacją Sportu rozpoczęły od 2 lutego 2018 roku realizację programu „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” w którym uczestniczyli uczniowie z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

Celem programu było stworzenie uczestnikom warunków do poszukiwania, odkrywania i pogłębiania swoich uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej; umożliwienie poprawy kondycji fizycznej i nabywanie umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek; wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowych opartych na: usamodzielniających metodach pracy prowadzących do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Znając potrzeby rozwojowe uczniów naszej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła prowadzone były zajęcia z mini koszykówki i mini piłki nożnej dla dziewcząt.

Zajęcia dla dziewcząt odbywały się dwa razy w tygodniu. Każda z grup liczyła 15 zawodniczek.  Na zajęciach z piłki nożnej podopieczne uczyły się   podstawowych elementów takich jak: uderzenia piłki, przyjęcia i prowadzenia różnymi częściami stopy. Przerabiane były również zwody (z piłką i bez piłki), gra ciałem, drybling, odbiór piłki, wrzut  piłki (z linii bocznej), a na zajęciach z piłki koszykowej: kozłowanie, podania, rzuty do kosza, postępowanie indywidualne, zespołowe w ofensywie, defensywie.

Udział uczniów w projekcie był dla nich źródłem radości i przyjemności, godziny spędzane na boisku, z kolegami, z koleżankami pozwalały im lepiej poznawać ludzi, szanować przeciwników, cieszyć się ze zwycięstw i doskonalić po porażkach. Trudne i systematyczne treningi kształtowały u dzieci charakter, rozbudzały pasję, wiarę we własne siły i możliwości, pokazywały, że w życiu nie zawsze jest łatwo, czasami trzeba się natrudzić, żeby coś zdobyć. Mamy nadzieję, że sportowa przygoda uczniów naszej szkoły nie  zakończy się i będzie kontynuowana w następnym roku.

Tadeusz Krzyżanowski