“Drzewo genealogiczne inaczej…”

Każda klasa edukacji wczesnoszkolnej wykonała jeden plakat drzewa genealogicznego zawierającego informacje na temat zawodów wykonywanych przez dziadków i rodziców, a także wyobrażeń dzieci na temat pracy zawodowej w przyszłości. Z plakatu można wywnioskować, jakie zawody odeszły w niepamięć (prządka, szlifierz), jakie zakłady pracy funkcjonowały w przeszłości w Kożuchowie i w Nowej Soli. Prace są dowodem dobrej znajomości uczniów zajęć wykonywanych przez rodziców.

Praca nad plakatem skłoniła też dzieci do postawienia sobie pytań: Kim chciałbym zostać w przyszłości? Co chciałabym robić za dziesięć, piętnaście lat? W czym jestem dobry? itd.

Opiekunowie konkursu: Joanna Berger, Dorota Łyko we współpracy z Wychowawcami klas 1-3