Dowozy do szkoły

Informujemy, że dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie otrzymają bilety całoroczne opłacane z budżetu gminy. Obowiązkiem dziecka i rodzica jest dbanie oto aby bilet nie uległ zniszczeniu ani zagubieniu.

Bilet ważny jest z legitymacją lub zaświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły, które wydawane są w sekretariacie szkoły.