DNI JĘZYKA OJCZYSTEGO

W tym roku szkolnym zaproponowaliśmy nietypowe obchody ważnego dla wszystkich narodów święta – DNI JĘZYKA OJCZYSTEGO.
Wspólnie z uczniami naszej Szkoły przypomnieliśmy postać poetki , która miała wielki wpływ na kształtowanie współczesnego języka, wpłynęła na jego piękno i bogactwo. A jej wiersze , jak Mozartowskie etiudy, wyróżniają się raz prostotą i oszczędnym przekazem, innym razem kunsztem słowa i ornamentyką środków artystycznych. Poetkę, którą można nazwać też artystką, sięgającą po takie formy graficzne jak kolaże czy fotografie.
Nasze działania ujęliśmy w projekt pod nazwą: ,,Wisława Szymborska- w 25 rocznicę przyznania Nagrody Nobla”.
Jedną z proponowanych form były lekcje pod wspólnym hasłem :
CZYTANIE POEZJI JEST TRENDY.
Lekcje, w trakcie których uczniowie prezentowali różnorodne przykłady utworów W. Szymborskiej, miały na celu kształtowanie postawy szacunku dla poezji, języka. Pozwoliły odsłonić talenty interpretacyjne i aktorskie. Kształciły wyobraźnię i wrażliwość. Uczniowie samodzielnie wybierali wiersze naszej Noblistki, które w domu przygotowywali do prezentacji na forum klasy w trakcie lekcji języka polskiego. Po przeczytaniu uzasadniali swój sposób na interpretację głosową wybranego utworu.
Trzeba przyznać, że nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Usłyszeliśmy piękne prezentacje wspaniałych liryków W. Szymborskiej. Okazało się , że mając 11-, 12- czy 13 lat można być bardzo wrażliwym, choć młodziutkim odbiorcą pięknego języka i mądrego przesłania. Zaskakujący był dobór repertuaru: ,, Zwierzęta cyrkowe”, ,,Akrobata”, Jeszcze”, ,,Cebula”, ,,Kot w pustym mieszkaniu”, ,,Nic dwa razy…”. Ale nie tylko… Otrzymaliśmy też ciekawe zdjęcia z przygotowań do prezentacji online. Prezentujemy je poniżej. A naszym cudownym miłośnikom poezji dziękujemy i gratulujemy dobrego gustu!