Czytanie służy wszystkim

Od 24 lutego  klasa 2c i 3a uczestniczyły w czytelniczym projekcie edukacyjnym. Uczniowie spotykali się z ludźmi, których praca lub zainteresowania wiążą się z noszeniem różnorodnych mundurów. Zaproszeni goście na początku każdej wizyty czytali  dzieciom książki przyniesione przez siebie lub wypożyczone ze szkolnej biblioteki zakupione w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Po omówieniu przeczytanych lektur zaproszeni goście opowiadali o swojej pracy, zainteresowaniach i służbowym ubraniu. Z chęcią odpowiadali na licznie zadawane pytania. Odbyło się sześć spotkań:

  • 02.2017r. – książka ze szkolnej biblioteki G. Kasdepke pt.: „Detektyw Pozytywka” czytana przez policjanta pana Pawła Gutowskiego.
  • 03.2017r. – bajki pt.„O sprytnym chłopcu i głupim diable” oraz „Pan Twardowski”

czytane przez chorążego pana Dariusza Gaczyńskiego.

  • 03.2017r. – książka ze szkolnej biblioteki G. Kasdepke pt.: „Detektyw Pozytywka” czytana przez adwokata panią Agatę Wojciechowską.
  • 03.2017r. – książka ze szkolnej biblioteki G. Kasdepke pt.: „Detektyw Pozytywka” czytana przez myśliwego pana Witolda Rudkiewicza.
  • 03.2017r. – książka Kornelii Arnet pt.: „Guzik” czytana przez pracownika Nadleśnictwa Nowa Sól panią Beatę Kątną.
  • 03.2017r. – książka pt. „Ubogi i bogaty” czytana przez pana Macieja Malczyka, hodowcę gołębi.

Każda wizyta sprawiła dzieciom wiele radości, uczniowie wzbogacili swoją wiedzę.

                                       R. Korpan i M. Szczepańska