„Czy język jest żywy?”

By znaleźć odpowiedź na to pytanie, zaprosiliśmy panią Joannę Berger- nauczycielkę języka polskiego, by nam opowiedziała, skąd wywodzi się nasz język, jakich słów już dzisiaj nie używamy i dlaczego nie mówimy po łacinie czy angielsku? Dzięki dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, czym zajmował się ludwisarz, bednarz oraz co znaczy słowo smart.

Barbara Zegzuła