Bilet do…biblioteki!

Biblioteka szkolna wita uczniów klas 1 – 3 po feriach zimowych i nauczaniu zdalnym akcją czytelniczą “BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI”. Akcja jest formą zabawy i ma na celu zachęcić uczniów do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki. Uczniowie otrzymają bilety, na których umieszczone są ikonki przedstawiające różne kategorie książek. Po przeczytaniu książki z danej kategorii dziecko otrzymuje pieczątkę w odpowiednim miejscu na bilecie. Po zebraniu wszystkich pieczątek uczeń otrzyma dyplom.

Zapraszamy do zabawy!

Barbara Chmiel