Bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży

W związku z realizacją Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli uprzejmie informuje, iż Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych realizuje zadanie publiczne pn. Prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii interwencyjno – informacyjnej z zakresu zdrowia psychicznego i zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Umowa została zawarta na okres 2019-2020 i jest realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Każdego dnia przez całą dobę specjaliści czekają na telefony, czaty i maile:

całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli 800 080 222

– e-mail – porady@liniadzieciom.pl

– porady prawnika, e-mail – prawnik@liniadzieciom.pi

– porady pedagoga, e-mail – pedagog@liniadzieciom.pl

Więcej informacji na stronie internetowej www.liniadzieciom.pl